Onze diepste angst

Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn.

 

Het is ons licht, niet ons duister 

dat ons het meest beangstigt.

We vragen ons zelf af;
Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol
en prachtig te zijn?


Maar waarom niet?! Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet met valse bescheidenheid.


Er is niets verhevens in, jezelf klein te maken,
zodat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen.

We zijn allemaal bedoeld om te stralen,
zoals kinderen dat doen.

We zijn geboren om de glorie van God,

die in ons is, tot uitdrukking te brengen.
Dit is niet slechts weggelegd voor

een enkeling van ons, maar voor ons allen.


Als we ons eigen licht laten schijnen, geven we onbewust anderen de vrijheid dit ook te doen.


Wanneer we bevrijd zijn van onze angst,
zal onze aanwezigheid

automatisch anderen bevrijden.Gedicht van Marianne Williamson

Roos