Modern Spiritualisme

Wat is een Medium? Wat doet een Medium? Ik kan je alleen vertellen wat ik “geloof”. Het mediumschap waarover ik praat, is het mediumschap wat behoort tot het Modern Spiritualisme.

 

Ik geloof, dat bij het overlijden, alleen je lichaam er mee ophoudt, maar je ziel blijft voortleven. Deze zielen (dierbare overledenen) zijn om ons heen. Zij hebben nog altijd dezelfde karaktertrekken, weten wie zij waren voordat zij overgingen. Wat hun hobby’s waren en wat ze absoluut niet leuk vonden in dit leven. Zij kunnen ons vertellen over belevenissen die zij samen met ons hebben meegemaakt. Wat voor werk ze deden. En ga zo maar door.

 

Ze “leven” op een trillingsfrequentie, die niet gelijk is aan waarop wij mensen leven. Door als fysiek mens jezelf te brengen naar die andere frequentie kan je met de dierbare overledenen communiceren. Dit is ook alleen mogelijk omdat zij ook met ons willen communiceren! De persoon, die het contact met de spirituele wereld (daar waar de dierbare overleden zijn) maakt, is een “middel” dat de informatie van de overledene overbrengt naar de cliënt. Deze persoon is dus een middel om een boodschap door te geven, of anders gezegd het Medium.

 

Om contact te kunnen maken tussen jou en jouw dierbare(n) is alleen een “gave” niet voldoende, maar wel een vereiste. Je kan geen Medium worden, je wordt geboren met de gave en deze gave kan jaren lang sluimeren zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Het dient zich aan als je er klaar voor bent om het te ontwikkelen en te gaan gebruiken. Op het gebied van mediumschap valt veel te leren. Als Medium kun je nooit uitgeleerd zijn. Ik heb o.a. 2 jaar de opleiding in Naarden, de Academie voor Mediumschap, gevolgd. Tevens volg ik nog altijd geregeld diverse workshop & lessen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, mediumschap & spiritualiteit. In de zomer van 2014 heb ik het derde jaar van de jaarcursus mediumschap in Zeewolde bij Anneke Klaassens succesvol afgerond. De mediamieke gave is in constante ontwikkeling en daarom kan je ook niet zeggen “nu weet ik alles, nu ben ik uitgeleerd”. Als Medium, en als mens, ben je nooit uitgeleerd!

 

Net zoals in het echte leven; met de ene heb je een klik en met een andere persoon zal het nooit boteren. Zo werkt het ook tussen 

een client en een Medium. Dat is helemaal niet erg. In de spirituele wereld sturen ze de mensen naar het Medium waarvan zij denken dat dat een match is. Dit gebeurt onopgemerkt. Voor elk mens een geschikt Medium. 

© 2020 by  Medium Gloria Vogelaar